ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่มดอน ณ บ้านพุเลียบ หมู่ 4 บ้านพุเลิศ หมู่ 5 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ พด.๙/ นว.๑/๒๕๖


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 26 มี.ค. 2563