สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินคลองสะเกษหมู่ 1 ต.นาขุนไกร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 4 มี.ค. 2563