ร่างเอกสารขอบข่ายงานโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 22 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 20 ก.พ. 2563