สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 20 ก.พ. 2563