สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1260 ลบ.ม.ในพื้นที่ ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 37 บ่อ


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 17 ก.พ. 2563