สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 เข้าร่วมงาน พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


       สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 เข้าร่วมงาน พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 เข้าร่วมงาน พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 1 ต.ค. 2562