สถานีพัฒนาที่ดินตากมีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดจำนวน 13 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 11 ก.ย. 2562