ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 21 ส.ค. 2562