ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดโครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วย หัวใจ" (จิตอาสาพัฒนา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


       ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดโครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วย หัวใจ" (จิตอาสาพัฒนา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วย หัวใจ" (จิตอาสาพัฒนา) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดย นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 โดยร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด บริเวณหน้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และศาลเจ้าพ่อสันคู อย่างพร้อมเพรียงกัน

เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 30 ก.ค. 2562