ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


       ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธานในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมด้วย ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 โดยเริ่มเปิดกรวยถวายสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายความเคารพ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการน้อมถวายราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้นร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2562