ร่วมพิธีถวายสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์


       ร่วมพิธีถวายสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวอณิศา แสงนิศาชล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ร่วมพิธีถวายสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 11 ก.ค. 2562