ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำความจุ ๕๗,๐๐๐ ลบ.ม. ณ บ้านดงขุย หมู่ ๓ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 3 ก.ค. 2562