ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน การไฟฟ้า และส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกลิ่นกระถิน


       ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน การไฟฟ้า และส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกลิ่นกระถิน
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ร่วมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกลิ่นกระถินและ ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน การไฟฟ้า และส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกลิ่นกระถิน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมี พลตรีวินัย เกตุสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภาระกิจพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 และในช่วงบ่าย คณะทำงานทั้งหมดได้ลงพื้นที่ ติดตามงานของโครงการฯ โดยในพื้นที่กำลังดำเนินงานขุดร่องน้ำ และปรับถมคันดิน

เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 21 มิ.ย. 2562