ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านธารมะยม หมู่ ๑๐ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสโครงการ นว.๐๖๖๒ แบบเลขที่ ๐๗๔๖๒ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 20 มิ.ย. 2562