สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกวดราคาซื้อถังหมักพลาสติกทรงกลมขนาดความจุ 120 ลิตรมีฝาปิดพร้อมสายรัดรวมค่าขนส่งจำนวน 1646 ใบ


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 5 มิ.ย. 2562