ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร (ถังพลาสติกมีฝาและสายรัดขนาด 120 ลิตร พร้อมสกรีนและขนส่ง จำนวน ๑,๓๒๑ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 4 มิ.ย. 2562