ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสโครงการ นว.๐๘๖๒ แบบเลขที่ ๑๕๔๖๒ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 4 มิ.ย. 2562