ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) บรรจุถุงพร้อมขนส่ง จำนวน 40,800 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 27 พ.ค. 2562