ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ หมู่ ๗ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสโครงการ นว.๐๘๖๒ แบบเลขที่ ๑๕๔๖๒ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2562