ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านธารมะยม หมู่ 10 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสโครงการ นว.๐๖๖๒ แบบเลขที่ ๐๗๔๖๒ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2562