รายการเข้าร่วมโครงการสัมมนาจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท


       รายการเข้าร่วมโครงการสัมมนาจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท
สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลยาทด้วยศาสตร์พระราชา นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่คนไทยได้ยินเป็นครั้งแรกคือ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม อ่านต่อด้านล่าง

เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 28 มี.ค. 2562