สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562


       สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกลุ่ม/ ฝ่าย มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามเป็นระเบียบ คัดแยกขยะตามประเภทที่กำหนด จัดทำมุมสำหรับเก็บเศษใบไม้เพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ และกิจกรรมอื่นๆ ตามหลัก 5ส

  ข่าววันที่ : 14 ก.พ. 2562