พร้อมใจรวมพลังแห่งความความภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช


       พร้อมใจรวมพลังแห่งความความภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พร้อมใจรวมพลังแห่งความความภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยในพิธีการได้พร้อมกับการถ่ายทอดสดจากทำเนียบรัฐบาลโดยร่วมร้องเพลงชาติ การกล่าวคำปฏิญานตนและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นเสร็จสิ้นพิธีการรวมพลังแห่งความภักดี ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโกสัมพีนคร

  ข่าววันที่ : 24 พ.ย. 2559