ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาหลักสูตรการพัฒนาหมอดิน


       ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาหลักสูตรการพัฒนาหมอดิน
           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร  มอบหมายให้ นายเชาวนะ รุกขชาติ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานพร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ม.8 บ้านศรีวิไล ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ได้รับเกียรติจาก นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอไทรงาม  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีหัวข้อการบรรยายให้ความรู้เรื่อง 1)การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พี จี เอส บรรยายโดย นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2)ความรู้ด้านการข่าวสารเบื้องต้น โดย กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร 3)ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน โดย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร โดยมีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเข้ารับการอบรมจำนวน 72 ราย

  ข่าววันที่ : 17 พ.ย. 2559