การจัดการชุดดินกำแพงเพชร กลุ่มชุดดินที่ 33 เพื่อปลูกข้าวโพดหวานในจังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 15 มี.ค. 2559