นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายธเนตร ภู่เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (พร้อมคณะ) เข้าดำเนินการ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร


       นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายธเนตร ภู่เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (พร้อมคณะ) เข้าดำเนินการ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร           วันที่ 13 มกราคม 2559 นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายธเนตร  ภู่เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (พร้อมคณะ) เข้าดำเนินการ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด สารปรับปรุงดิน โดโลไมท์ และโครงการ แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ ตำบลวังหามแห ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชร ส่งมอบโดโลไมท์ จำนวน 245 ตัน แก่กลุ่มเกษตร มันสำปะหลังแปลงใหญ่ โดยมีนายสุวิทย์  สันตติวงศ์ชัย นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานส่งมอบ และมี นายรังสรร เลิศสูงเนิน เกษตรอำเภอ ขาณุฯ นายมนัส  สมปอง ประมงอำเภอ ขาณุฯ นายไฉน อำไพริน นายกอบต.วังหามแห นายคำรณ  รักธรรม กำนันต.วังหามแห และสมาชิก อบต ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 1-12 ต.วังหามแห อ.ขาณุ ฯ ได้ให้เกียรติ มาร่วมในการส่งมอบ ของขวัญปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้  ข่าววันที่ : 14 ม.ค. 2559