สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
KAMPHANGPHET LAND DEVELOPMENT SATATIONT
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้าแรก

แนะนำหน่วยงาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากรข่าวประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน

Service LDD

รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity”
@จังหวัดกำแพงเพชร

     พิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" ภายใต้หัวข้อ Keep Soil alive, Protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
นายสุรินทร์ ไวยเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 และ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร พร้อมคณะให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเป็นประธานการเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ภายใต้ “โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู ของจังหวัดกำแพงเพชร”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาติให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.4-01)
แก่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 26 ตุลาคม 2563โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา เข้าทัศนศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวความสำคัญของทรัพยากรดิน ปัญหาของดินและแนวทางในการจัดการแก้ไข ณ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
วันที่ 27 ตุลาคม 2563


ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระน้ำในพื้นที่เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในจังหวัด กำแพงเพชร ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 60 บ่อ
ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระน้ำในพื้นที่เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในจังหวัด กำแพงเพชร ขนาดความจุ 2,400 ลบ.ม. จำนวน 60 บ่อ
ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2563ในรูปแบบ PDF ไฟล์
 ปีงบประมาณ 2563
งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563
 งวด 1 - 16 ปีงบประมาณ 2563

 

 LDD HOTLINKS

 
 


 
 

MOBILE APPLICATION กรมพัฒนาที่ดิน

 Web Application กรมพัฒนาที่ดิน


VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)


บ่อจิ๋วเพื่อเกษตรผสมผสาน
 

เกษตรอินทรีย์ PGS อ.ขาณุวรลักษบุรี


การใช้ปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงบำรุงดิน

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 148 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์:055-705734 -5 โทรสาร:055-705734 E-mail:Kpt01@ldd.go.th
Facebook :LDDKamphaengphet